Mer än ord guidar anhöriga

Den här sajten har byggts upp för dig som misstänker eller har fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning. Men också för dig som arbetar med familjer med barn med särskilda behov.

FDUV har inom projektet Mer än ord – besked om funktionsnedsättning (2016-2018) kartlagt vilken information och vilket stöd finlandssvenska föräldrar behöver för att få en bra start på vardagen efter beskedet. I nära samarbete med ett 100-tal föräldrar i Svenskfinland och lika många sakkunniga har vi byggt upp sajten som guidar familjer med barn med ett brett spektrum av diagnoser, allt från ADHD till utvecklingsstörning.

Sidan för professionella öppnar inom kort. Den fokuserar på hur anhöriga önskar bli bemötta och ger försmak av projektets utbildningspaket som färdigställs under år 2018.