Autismspektrumtillstånd (AST)

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser: autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. I Sverige används idag ofta autism i stället för AST. Gemensamt för alla autismspektrumtillstånd är begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, och begränsande och upprepande mönster i beteenden, intressen och aktiviteter.
Läs mer om AST i Vårdguiden