Om Mer än ord

Den här webbsajten är ett resultat av FDUV:s projekt Mer än ord (2016-2018). Vårt mål med projektet är att anhöriga som får besked om ett barns funktionsnedsättning ska bemötas sakligt och med omtanke. Grundtanken med webbsajten är att hjälpa anhöriga att hitta information och hitta fram till dem som kan ge stöd och hjälp. Sajten är en guide för alla som stiger in i funktionsnedsättningsvärlden. 

Parallellt vill vi också stöda professionella som ger den första informationen eller lyfter upp oro för ett barns utveckling genom att föra fram vad de anhöriga behöver och uppskattar. Bemötandet inkluderar korrekt, relevant information vid rätt tidpunkt och rätt stöd som hjälper familjerna att komma igång med vardagen.

Inom projektet har vi samlat in erfarenheter av omkring 100 föräldrar till barn med funktionsnedsättning i olika regioner i Svenskfinland. Vad gick rätt? Vad gick fel? Vad skulle de ha behövt då de fick beskedet och strax därefter? Föräldrakunskapen kombinerar vi med intervjuer med sakkunniga och speglar åsikterna mot forskningsresultat.

Samarbetspartners: Folkhälsan Välfärd, Hem och Skola, Autism- och Aspergerförbundet, Kårkulla samkommun och Svensk Finlands barnmorskeförening.
Finansiär: STEA.

Omfattande research

  • 21 träffar med föräldragrupper med barn med olika funktionsnedsättningar – allt från adhd till utvecklingsstörning – i 6 regioner: Vasa, Jakobstad, Pargas, Raseborg, Borgå och huvudstadsregionen.
  • Djupintervjuer med 29 föräldrar
  • Intervjuer med 69 professionella som jobbar med barn, anhöriga och familjer: läkare, sjukvårdare, barnmorskor, psykologer, socialarbetare, hälsovårdare, terapeuter, daghemspersonal och skolpersonal, samt representanter för organisationer inom tredje sektorn.
  • 20 intervjuer med professionella i Sverige (Göteborg och Stockholm)
  • En omfattande Webropolenkät för föräldrar – 77 svar.

Resultat

1. Den här webbsajten, www.meranord.fi som samlar information för anhöriga och professionella.
2. Utbildningsmodeller för personal inom sjukhusen, rådgivningarna och daghemmen. (Pilotutbildningar för omkring 500 professionella)
3. 21 videor filmade med föräldrar i olika regioner, bestående av ett 100-tal 2-minuters inlägg som beskriver olika aspekter av föräldrarnas erfarenheter av bemötande – ger direkt feedback på professionellas arbete, samt ringar in vad som är viktigt och varför. Sprids via sociala medier, på utbildningarna och via webbsajten.
4. Våra sammanställda rekommendationer för bemötande då man ger besked om ett barns funktionsnedsättning. De utgör stommen för utbildningarna.

Våra rekommendationer