Basordlistor

Vad betyder det som står i epikrisen? Vad heter det här på svenska? Medicinsk terminologi kan vara knepig att förstå. Här har vi samlat några ordlistor som kan hjälpa dig. Därtill har vi skapat en liten ordlista med förklaringar till ord som anhöriga tycker har varit svåra att förstå.  

Mer än ords lilla ordlista
Ord som anhöriga stött på och inte förstått. Ordlistan är under ständig uppbyggnad.

Medicinsk ordbok
Sök bland fler än 10 000 medicinska termer. Urvalet baserar sig på den rikssvenska boken Medicinsk fickordbok.

Språkfrågedatabasen
Den rikssvenska kommittén för medicinsk språkvård har en språkfrågedatabas som egentligen riktar sig till professionella. Men de jobbar också för att språket som används med patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt, vilket gör det relevant att anhöriga också ställer frågor till dem.

Lääketieteen sanasto
För den som behärskar finska kan finska läkarföreningen Duodecims ordbok hjälpa. Här förklaras svåra ord med utländskt ursprung till vardagsfinska.

Stora finsk-svenska ordboken
En nätversion som innehåller över 100 000 uppslagsord, även medicinska termer. Ordboken håller ännu på att utvecklas i samarbete mellan Institutet för de inhemska språken och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Diabetesordlista
Diabetesförbudet i Finland har byggt upp en liten specialordlista med svåra termer. Här ingår också några förklaringar från finska till svenska.

Psykologilexikon
Natur & Kulturs Psykologilexikon. Lexikonet har 18 000 sökbara termer. Förlaget Natur & Kultur är rikssvensk stiftelse som primärt ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur.

Klassifikation av sjukdomar ICD-10
Institutet för hälsa och välfärd står för den finländska versionen av WHO:s klassifikation av sjukdomar. Här hittar du siffer-bokstavskoder för sjukdomar och får en förklaring till vad de står fö

Medicinsk terminologi i bokform
Tre böcker som läkare använder och rekommenderar för den som vill fördjupa sig i medicinska termer. De kan köpas över nätet, men kan snarast ses som överkurser för anhöriga. :  Lääketieteen termit (Duodecim), Medicinsk terminologi (Bengt I Lindskog) och Medicinska ord (Bengt Lundh, Jörgen Malmquist).