ADL

Allmän daglig livsföring ADL, betyder de grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv, t.ex. på- och avklädning, toalettbesök, matsituationer. Förkortning av engelskans All Day Living.