AKK

Förkortning av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder. AKK kan t.ex. handla om bilder eller annat symbolspråk som en person använder istället för talat språk eller som ett komplement till det.