Anslagsbundna tjänster

Med anslagsbundna tjänster eller stödinsatser avses att kommunen beviljar dessa inom ramen för sina anslag på basis av behovsprövning. Kommunen har inte rätt att låta bli att allokera anslag (pengar) för dessa tjänster och insatser, utan ska budgetera tillräckligt med anslag för dessa med beaktande av behoven i kommunen. Om anslagen exempelvis är slut har kommunen emellertid ingen absolut skyldighet att bevilja en sökande anslagsbundna tjänster eller stödinsatser.