Autismspektrumtillstånd (AST/ASD)

Autismspektrumtillstånd (AST/ASD) eller diagnos inom autismspektrum är samlingsnamn för flera olika diagnoser: autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, autismliknande tillstånd och genomgripande störning i utvecklingen, UNS.
AST är en försvenskning av engelska Autism Spectrum Disorder, ASD.

Gemensamt för alla diagnoser inom autismspektrum är begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, och begränsande och upprepande mönster i beteenden, intressen och aktiviteter.
Läs mer om autism i Vårdguiden

Söker du information om autism kommer du tyvärr tills vidare att finna det under olika namn. I flera år har diagnoskriterierna och diagnosnamnen hållit på att uppdateras. Diagnoser inom autismspektrum verkar landa under ett paraply, ASD.

Vi i Finland följer i princip Världshälsoorganisationens diagnosmanual ICD. Just nu används ICD-10, där begreppet ASD ännu inte är använt, men följande version, ICD-11 är under arbete. Ofta brukar ICD-manualerna följa ändringarna i DSM-manualerna, den amerikanska psykiatriorganisationens manualer. DSM-5  (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed, American Psychiatric Association) som togs i bruk 2013 införde nya begrepp, bland dem just ASD.

Bland annat Habilitering och Hälsa i Sverige har gått in för att slopa den svenska förkortningen AST och i stället förkorta diagnosen till ASD, direkt från engelskan. Därtill har man i Sverige börjat gå ifrån direktöversättningen av engelskans “autismspektrumtillstånd” och kallar det idag ”diagnos inom autismspektrum”, eller bara ”autism”. Det är också autism som nämns i rikssvenska vårdguiden som primär term, inte ASD.

Du kan se rikssvenska Habilitering & Hälsas jämförelse mellan nya och gamla benämningar här.
Finländska Autism- och Aspergerförbundet förklarar förändringarna här. (på finska)