AVT

AVT står för Auditory Verbal Therapy. Någon svensk term finns inte. Det är en terapiform för barn med hörselnedsättning som baserar sig på att guida föräldrarna i hur de kan stödja och lära sitt barn att utveckla hörseln och talspråket genom att lyssna. Lyssnandet är alltså i fokus och teckenspråk används därför inte. Arbetet börjar direkt när hörselskadan upptäckts och hjälpmedel provats ut.