Bliss

Bliss-språket är ett grafiskt språk där begrepp och grammatikaliska former uttrycks med hjälp av bliss-symboler. Alla bliss-symboler bildas av geometriska grundfigurer, bågar och punkter. Vad bliss-tecknet symboliserar beror på tre faktorer: symbolens form, storlek och position. För att underlätta användningen av symbolerna har de olika bakgrundsfärg, beroende på vilken ordklass de tillhör.

Bliss-språket lämpar sig för personer

  • som inte har fungerande tal
  • som inte kan använda tecken som stöd
  • där bilder är otillräckliga i jämförelse med personens språkliga färdigheter

Mer om Bliss-språket på Papunet