Brukare

Brukare är en förkortning av brukare av tjänster. Det är främst Kårkulla som använder termen om personer med funktionsnedsättning som använder sig av deras tjänster. Det rekommenderas att termen används för grupper av personer och inte för enskilda individer, men i praktiken talas det nog om en brukare.