Ergoterapi

Terapi som strävar till att utveckla och stödja barnets möjligheter till att vara aktiv och delaktig i vardagen inom dagliga aktiviteter (ADL), lek, skola och fritid.