Genetisk klinik

En klinik där det finns utbildad personal som har specialiserat sig på att undersöka, informera om och handleda kring genetiska avvikelser och ärftliga sjukdomar. Genetisk rådgivning och undersökningar är alltid frivilliga. Det behövs alltid en remiss för genetiska undersökningar. Remissen kan du få på den egna hälsocentralen, på rådgivningen, företagshälsovården, av en privatläkare eller inom den specialiserade sjukvården.
Genetiska kliniker finns på centralsjukhusen. Folkhälsans genetiska klinik är ett svenskspråkigt alternativ.