Hjälpmedel

Olika former av verktyg i syfte att underlätta en persons vardag, öka möjligheterna till delaktighet och självständighet. Ett hjälpmedel kan vara ett litet stöd på pennan för att justera penngreppet, en ståställning, en kommunikationspärm eller en rullstol.