Individuell plan (IP)

För elever med beslut om särskilt stöd uppgörs en individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas. I IP beskrivs bl.a. de områden som särskilt prioriteras i studierna, uppföljningen och bedömningen av elevens framsteg, elevens möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt, bedömningssätt och tidpunkter, elevens självvärdering. I IP beskrivs också andra pedagogiska lösningar, såsom gruppindelning, undervisningsmetoder, arbetssätt, kommunikationssätt och läromedel.