Intensifierat stöd

Intensifierat stöd är riktat till elever som behöver regelbundet stöd eller flera olika stödformer samtidigt och ges då allmänt stöd inte är tillräckligt. Först görs en pedagogisk bedömning av professionella inom elevvården. På basis av den görs det upp en plan för elevens lärande. Inom det intensifierade stödet ökar betydelsen av specialundervisning på deltid, individuell handledning och flexibla grupparrangemang. Det elevvårdande stödet blir mer planenligt och individuellt. Det intensifierade stödet ordnas enligt elevens utvecklingsnivå och individuella behov.

Här kan du se lite statistik (2017) över hur vanligt det är i Finland med intensifierat eller särskilt stöd