Kognitiv

Kognitiv används om processer i hjärnan som består av att uppfatta, bearbeta, lagra eller återge information. Kognitiva svårigheter kan betyda att det blir svårt att samspela, kommunicera och utföra praktiska handlingar. Detta kan i sin tur leda till inlärningsproblem, svårigheter att delta i aktiviteter och sämre möjlighet till delaktighet inom olika livsområden.
Läs Infoteket om funktionshinders beskrivning av kognitiv funktionsnedsättning.