Neuropsykiatrisk coaching

Neuropsykiatrisk coaching är i första hand en form av habilitering riktad till personer som har neuropsykiatriska svårigheter; ADHD, ADD, Tourettes-eller Aspergers-syndrom, Autismspektrumsstörning, eller andra icke-språkliga inlärningssvårigheter. Fokuset ligger på att stärka personens egna resurser och hitta lösningar för de vardagliga utmaningarna. Målet är att klienten skall hitta nya handlingsmönster för de situationer som gör vardagen svår. Coachingen skräddarsys alltid utgående från klientens behov.