Rehabilitering

Rehabilitering betyder olika insatser och terapiformer i syfte att hjälpa en person att återfå, delvis eller helt, färdigheter som personen förlorat i och med t.ex. en olycka eller sjukdom.
Skillnaden mellan habilitering och rehabilitering är att habiliteringen riktar sig till den som har medfödda eller förvärvade bestående funktionsnedsättningar och rehabilitering syftar till att få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga, till exempel efter en olycka eller sjukdom. Professionella talar ofta om rehabilitering då de avser habilitering, på många blanketter står det rehabilitering, trots att det är fråga om habilitering och en rehabiliteringsplan kan innebära en habiliteringsplan.