Remiss

Remiss betyder ett överlämnande. Inom sjukvården är det ett papper, oftast utskrivet av en läkare, som innebär att patienten skickas vidare till en annan mer specialiserad instans som ombeds ansvara för vidare undersökningar och vård.