Språkstörning

En språkstörning betyder att språkutvecklingen hos ett barn inte följer vanliga mönster eller är försenad. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt eftersom den kan drabba många olika områden som är kopplat till språk.
Läs Attentions beskrivning av språkstörning.