Talterapi

Talterapi är terapi som ges av en legitimerad talterapeut med målet att stärka personers kommunikativa förmåga, vare sig det är frågan om att förstå talat språk, att använda språk, att tala eller använda AKK.