Besked som dialog

Då du sitter mitt emot de anhöriga och har den svåra uppgiften att berätta att deras barn har en funktionsnedsättning finns det inga manualer att gå efter. Varje besked är ett unikt möte mellan dig och de anhöriga. Ett besked är mer än orden som uttalas. För föräldrarna är beskedet starten på en lång process som du har en chans att stöda dem i. Ord sagda utan eftertanke kan forma svårläkta sår. Det hopp du ger avspeglar sig på hela familjens välmående – inte bara för stunden, utan långt in i framtiden.

Beskedets beståndsdelar

För att kunna förklara vad föräldrarna har uppskattat eller blivit upprörda över har vi delat in beskedet i olika beståndsdelar – förberedelser inför mötet, var, när hur och av vem de önskar få besked, vilken information de klarar av att ta emot just då och vilka former av stöd föräldrarna behöver.

På en sida har vi samlat föräldrarnas tankar kring hur de hoppas bli bemötta då de berättar att de är oroliga för sitt barn. Här finns också exempel på hur du som jobbar på dagis, på barnrådgivningen eller i skolan kan lyfta upp din oro för ett barns utveckling på olika sätt.

Exemplen består av olika föräldrars upplevelser och tankar. Vissa är svar på vår enkät, andra är nedskrivna under våra referensgruppsträffar eller har lyfts upp under intervjuer.  Vi har generellt valt citat som illustrerar det många föräldrar vill föra fram, men visar också kommentarer som motsäger deras åsikter. Summa summarum kunde varje fråga ha mellan 50 och 100 olika citat och vi hoppas vi gjort ett urval som visar bredden av åsikter och behov.

Är du förberedd för mötet?
Vem ska du möta, var och vad behöver de? Vad händer härnäst och vad behöver de med sig när de åker hem?

Hur lyfta fram och bemöta oro
Hur vill föräldrar bli bemötta då de berättar att de är oroliga för barnets utveckling? Hur önskar de att du för fram behovet av vidare undersökningar?

Bjud in till ett möte
Vem ska vara med? Spontant eller inplanerat möte där du ger beskedet?

Möt barn – inte diagnoser
Respektera både barnen och föräldrarna. Involvera båda föräldrarna. Respektera föräldrarnas reaktioner efter att de fått diagnosen eller misstanken om en diagnos

Lyssna och förklara
Är det du säger relevant för föräldrarna? Förstår de terminologin eller borde du förenkla språket? Undviker du laddade ord? Hur mycket information kan de ta emot i samband med beskedet?

Fokusera på nuet
Vilken information kan föräldrar ta emot i samband med beskedet och hur mycket? Vilken information saknar föräldrarna? Vikten av att ge hopp.

Koordinera stödet
Vikten av att tima och koordinera stödet rätt. Drömmen om kontinuitet, någon som bryr sig och som talar ditt modersmål.

Lämna ingen ensam
Varken i rummet efter beskedet eller senare. Vikten av den lilla frågan: “Hur mår du?”.