Mer än ord guidar anhöriga

Den här sajten har byggts upp för dig som misstänker eller har fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning. Men också för dig som arbetar med familjer med barn med särskilda behov.

Sajten är ett resultat av FDUV:s projektet Mer än ord – besked om funktionsnedsättning (2016-2018) där vi kartlagt vilken information och vilket stöd finlandssvenska föräldrar behöver för att få en bra start på vardagen efter beskedet. Läs mer om projektet här.