Mer än ord guidar anhöriga

Den här sajten har byggts upp för dig som misstänker eller har fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning – men också för dig som arbetar med familjer med barn med särskilda behov.

Sajten är ett resultat av FDUV:s projektet Mer än ord – besked om funktionsnedsättning (2016-2018) där vi kartlagt vilken information och vilka former av stöd finlandssvenska föräldrar behöver för att få en bra start på vardagen efter beskedet. Läs mer om projektet här.