Betalningsförbindelse

Ett papper från en viss instans, t.ex. FPA eller kommunen, där det står att de betalar för t.ex. utredningar, vård eller ett visst antal sessioner av en specifik habiliteringsform under en bestämd tidperiod. Det behövs när tjänsteproducenten är en annan än betalaren, t.ex. när barnet får habilitering av Kårkulla eller Folkhälsan och barnets hemkommun betalar för det.