Boardmaker

Boardmaker är ett kommerciellt bildbanksprogram som använder sig av PCS-bilder (Picture Communication Symbols). Bilderna är enkla,  ritade och används inom AKK.
Det finns både avgiftsfria och kommerciella kommunikationsbilder. På Papunet hittar du olika alternativ.