Boende

Olika boendeformer som anpassats för personer med stort behov av omsorg kallas främst inom Kårkulla för boenden, exempelvis gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. I praktiken är det fråga om hem av olika slag. I Sverige används oftare termen “särskilt boende”. Anhöriga har fått höra: Kontakta boendet om du har frågor, vilket har betytt att de ska ringa till en närbelägen boendeenhet inom Kårkulla.