Datatek

Ett center som med hjälp av dator eller surfplatta vill inspirera personer med läs- skriv- eller inlärningssvårigheter till lek, aktivitet, stimulans och lärande. De informerar t.ex. om, utvecklar och utprovar olika former av material och hjälpmedel som kan vara antingen pedagogiska eller ämnade som alternativa eller kompletterande kommunikationsmetoder. Folkhälsan har exempelvis ett datatek.