Foniater

En foniater är en läkare som är specialiserad på röst- tal- och språkstörningar.