Fysioterapi

Fysioterapi kan ibland vardagligt kallas sjukgymnastik. Det är en terapiform som ges när den fysiska funktionsförmågan är nedsatt p.g.a. en medfödd eller en förvärvad sjukdom, eller en skada. Fysioterapeuten har ofta nära kontakt med sina patienter under längre tid, är med när det tränar och lägger upp långsiktiga träningsprogram.