Genetisk undersökning

Medicinska undersökningar av generna som strävar till att ta reda på huruvida en sjukdom eller särdrag hos en person kan härstamma från en avvikelse som finns i släkten och är nedärvd. Vid en genetisk undersökning kan man undersöka om det finns en förändring i en speciell gen eller en kromosom. Undersökningarna görs vanligen med hjälp av ett blodprov eller med ett vävnadsprov.