IKT

IKT står för Informations- och KommunikationsTeknologi. När det gäller elever med behov av särskilt stöd för inlärningen handlar det om en kombination av specialpedagogik och datoranvändning för att ge elever hjälpmedel för att underlätta studierna.