Pragmatik (pragmatisk språkstörning)

Pragmatisk betyder nyttobetonad eller resultatinriktad.
Den pragmatiska språkförmågan handlar om att kunna anpassa sin språkanvändning till situationen. Till exempel genom att hålla en röd tråd när man berättar, att växla repliker på ett smidigt sätt, att ge lagom mycket information, att kunna forma en serie yttranden till en sammanhängande enhet och att förstå det underförstådda i språket. Här ingår även blickbeteende, gester och mimik.
Läs intresseorganisationen Attentions beskrivning av språkstörningar.