Semantik (semantisk språkstörning)

Semantik handlar om vad ord betyder. Semantisk förståelse betyder bland annat att kunna koppla ett visst språkljud till en bestämd betydelse och att känna igen ord och relatera till överordnade begrepp. Semantisk språkstörning betyder alltså svårigheter med att förstå innebörden i det som sägs och att förstå enskilda begrepp.