Specialdaghem

Ett daghem som är specialiserat på att ta emot barn som behöver extra mycket tillsyn, hjälp, stöd eller vård.